การหาเลขทะเบียนรถให้ถูกโฉลกกับตัวเอง

เรื่องเลขทะเบียนรถ ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ในการที่จะนำไปใช้ให้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็ได้ โดยได้อิทธิพลจากตัวเลขย่อมมีผลต่อความปลอดภัย ในทางโหราศาตร์ไทยเราถือว่า

เลข 1 เป็นเลขที่แสดงออกถึงความอิสรเสรี ความเป็นหนึ่งเอกเทศ ไม่ชอบขึ้นตรงกับใคร

เลข 2 อิทธิพลของเลข 2 เป็นเลขที่ให้มีเสน่ห์ความไว้วางใจในทางสังคมส่วนรวม สภาพจิต ความนึกคิดดี

เลข 3 ให้ความกล้าขยัน ความรวดเร็ว ความบันดาลโทสะ ความกล้าหาญต่างๆ

เลข 4 ให้ความหมายเกี่ยวกับด้านการคมนาคม การติดต่อสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ท้องที่ต้องอาศัย

เลข 5 ให้อิทธิพลในทางปัญญาความรู้ ความสามารถ ความระลึกรู้ ความไม่ประมาท หยุดยับยั้งชั่งใจ รู้จักบาปบุญคุณโทษ เป็นที่นิยมของผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ เจ้านาย และบุคคลที่ได้เข้ามาสัมผัส ทำอะไรย่อมได้รับผลดี

เลข 6 อิทธิพลของเลข 6 ทำความรื่นเริงบันเทิงใจ มีศิลปะในด้านความสุข และนำมาซึ่งโชคลาภทางการเงิน และการสัมพันธ์ในด้านความรัก

เลข 7 มีอิทธิพลทำให้เกิดความทุกข์ ความวิบัติ การทำลาย เกิดหนี้สินทุกข์ระทมทางจิตใจ

เลข 8 มีอิทธิพลเกิดความมัวเมาลุ่มหลง โลภ การพลัดพราก การดับสูญ ทำให้เสื่้อมเกียรติ เสื่้อมเครดิต เป็นนักเลงอันธพาล ยโสโอหัง กล้าอย่างบ้าบิ่น

เลข 9 มีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับ ความเชื่อในโลกของวิญญาณ การทรงเจ้าเข้าผี แต่ทำอะไรมีเหตุผลดี กล้ารับผิดชอบ แสดงออกในทางอัจฉริยะที่เป็นประโยชน์แก่สังคมได้อย่างพิสดาร ตลอดจนเกิดความก้าวหน้ามาสู่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

เลข 0 มีอิทธิพลเกี่ยวกับความลึกลับ ความปิดบังอำพราง ซ่อนเงื่อนงำ อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ความทำลายล้างอย่างเหี้ยมโหด


เลขคู่มิตรที่ดี
เลขที่เป็นศัตรูต่อกัน

1 กับ 5 ดี

2 กับ 4 ดี

7 กับ 8 ดี

3 กับ 6 ดี

1 + 5 = 6 ดี

2 + 4 = 6 ดี

7 + 8 = 15 ดี

3 + 6 = 9 ดี

รถยนต์

 

รถยนต์โบราณ

 

1 กับ 8 ไม่ดี

6 กับ 7 ไม่ดี

4 กับ 8 ไม่ดี

7 กับ 0 ไม่ดี

7 กับ 1 ไม่ดี

 

 

3 กับ 7 ไม่ดี

5 กับ 2 ไม่ดี

3 กับ 1 ไม่ดี

3 กับ 0 ไม่ดี

7 กับ 2 ไม่ดี

 


เลขรถที่ได้ 3 ตัว ไม่ดี เ่ช่น

เลข 7 3 0

เลข 4 8 1

เลข 5 2 0

เลข 7 3 7

เลข 4 8 3

เลข 6 7 0

เลขรถที่ได้ 3 ตัวไม่ดี
เลขรถที่ได้ 3 ตัว ดี เ่ช่น

เลข 4 5 6

เลข 7 8 9

เลข 5 5 5

เลข 5 6 1

เลข 6 5 3เลขรถที่ได้ 3 ตัวดี
เลขรถที่ได้ 4 ตัว ดี เ่ช่น

เลข 1 4 5 6

เลข 4 5 9 1

เลข 2 4 6 9

เลข 6 2 8 3

เลข 3 8 2 5

เลข 7 8 9 5

เลขรถที่ได้ 4 ตัวดี
เลขรถที่ได้ 4 ตัว ไม่ดี เ่ช่น

เลข 1 3 4 7

เลข 4 3 6 7

เลข 2 7 8 1

เลข 5 7 3 0

เลข 3 7 6 8

เลข 6 7 8 9

เลขรถที่ได้ 4 ตัวไม่ดี
สรุป
ความจริงเลขที่จะผสมกันได้มีอีกมากมาย เพราะรถบางคัน ก็มีเลขตัวเดียว เลข 2 ตัว เลข 3 ตัว และ เลข 4 ตัวบ้าง และยังประกอบด้วย เลขหน้าอักษร และเลขหลังอักษร


ที่มา : ดวงประกาศิต เล่มที่ 16 ปี 2 ประจำเดือน เมษายน 2551 "รถสวย เลขสวย ถูกโฉลกกับอาชีพและตัวคุณ"

เลข 4 5 6

วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!